Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komunikaty - Wybory 2014 do Parlamentu Europejskiego

5. INFORMACJA NT. WGLĄDU DO SPISU WYBORCÓW

Prezydent Miasta Szczecin w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego informuje, że w dniach od 05 maja do 16 maja 2014 r. będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w następujących miejscach:

  1. Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 2 do 6, w godz. 7.30 - 16.00);
  2. Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla  39-40 (w godz. 8.00 – 16.00).

Mieszkańcy zamieszkali na terenie obsługiwanym przez w/wskazane stanowiska meldunkowe mogą osobiście sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Druki wniosków o udostępnienie spisu znajdują się na stanowiskach meldunkowych. 

udostępnił: BRM, wytworzono: 2014/04/28, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2014/04/28 11:15:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2014/04/28 11:15:01 nowa pozycja