Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Dot. opini wygłaszanych w imieniu Prezydenta przez podwładnych mu ludzi obrażające Macieja Kopcia Radnego Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Numer: 572
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2008/01/29

Do Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka
Czy Pan Prezydent nadal zamierza tolerować opinie wygłaszane w Pana imieniu przez Pana podwładnych obrażające Macieja Kopcia Radnego Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty?
W odpowiedzi na moje zapytanie dotyczące likwidacji Gimnazjum nr 28 i Szkoły Podstawowej nr 36 Zastępca Prezydenta Miasta Pani Elżbieta Masojć użyła sformułowania, że decyzje Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty „jednoznacznie wskazują na brak staranności i obiektywizmu”.
Stwierdzenie użyte przez p. Masojć jest całkowicie nieuprawnione i tendencyjne, a świadczą o tym następujące fakty.
W trakcie prowadzonej przez Miasto Szczecin tzw. „restrukturyzacji” oświaty Zachodniopomorski Kurator Oświaty kierując się przepisami prawa i przekonaniem, że proces zmian w szczecińskiej oświacie jest konieczny wydał następujące opinie przychylając się do propozycji Miasta Szczecin:
1) pozytywne opinię dotyczące likwidacji 4 przedszkoli, 2 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 5 liceów profilowanych, 1 technikum, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 liceum ogólnokształcącego, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 3 szkół policealnych z dniem 31 sierpnia 2007r. i (razem 22 pozytywne opinie) oraz stopniowej likwidacji 5 liceów profilowanych oraz 1 gimnazjum w latach 2008 i 2009 (razem 6 pozytywnych opinii)
2) pozytywne opinie dotyczące połączenia 4 szkół podstawowych 4 gimnazjów w zespoły szkół
Oznacza to, że Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydał w sumie 32 pozytywne opinie. Czy były to według Prezydenta Szczecina decyzje stronnicze i nieobiektywne?
Należy dodać także, iż Zachodniopomorski Kurator Oświaty w tym roku wydał już 4 pozytywne opinie przychylając się do propozycji Miasta Szczecin:
1) połączenia w zespół szkół: Szkoły Podstawowej nr13 i Gimnazjum nr 31 (Wielgowo, ul. Bałtycka)
2) połączenie w zespół szkół: Szkoły Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 55 przy Pogotowiu Opiekuńczym (ul. Łabędzia)
3) zmiany obwodu dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 74 i Szkoły Podstawowej nr 59
Negatywne opinie wydał jedynie w sprawach 4 sprawach tj: likwidacji 2 szkół podstawowych: SP nr 21 (ul. Jaworowa) i SP nr 36 (ul. Wojciechowskiego), 1 gimnazjum GM nr 28 (ul. Zakole) oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 (ul. Kolumba).

Co więcej to z analizy dotychczasowej działalności Pana zastępcy w procesie tzw „restrukturyzacji szczecińskiej oświaty” wynika moim zdaniem brak staranności i obiektywizmu oraz brak merytorycznej analizy i lekceważenie tkanki społecznej – w tym Radych Rady Miasta Szczecin. Oto dowody:
W pomysłach „restrukturyzacyjnych” w roku szkolnym 2006/2007 znalazły się koncepcje szczególnie bulwersujące i zakwestionowane przez specjalistów, takie jak połączenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących (ul. Grzymińska) i SOSW dla Dzieci Niesłyszących (ul. Szpitalna), przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (ul. Letniskowa) na ul. Skalistą (po przeznaczonej do likwidacji SP nr 49), z których to Pani Masojć musiała się wycofać. Sposób likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Jaworowej zakwestionował nie tylko Kurator Oświaty, ale także Minister Edukacji Narodowej i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa zakwestionowanych przez kuratora oświaty projektów likwidacji Szkoły Podstawowej nr 36 i ZSZS nr 1 (ul. Kolumba) nie została rozstrzygnięta przez MEN do dzisiaj, a więc nie ma żadnego dowodu na jakiekolwiek tendencyjne działania Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Z pierwotnych koncepcji przedstawionych przez panią E. Masojć jesienią 2007 roku w ramach kolejnej fali tzw. „restrukturyzacji” właściwie nic dzisiaj nie zostało. Przypomnę że Pani Masojć wycofała się (i dobrze) z:
1) pomysłu połączenia podstawowych szkół muzycznych I stopnia (OSM przy ul. Bolesława Śmiałego i PSM przy ul. Wojska Polskiego), w tym absurdalnego pomysłu stworzenia sali koncertowej dla podstawowych szkół muzycznych w sali gimnastycznej po ewentualnej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5, czy też pomysłu na „Liceum Muzyczne” (w prawie oświatowym występuje tylko szkoła muzyczna II stopnia obejmująca gimnazjum i liceum) - pomysły te były nierealne, wykazali to nauczyciele, rodzice i radni;
2) przeniesienia Szkoły Mistrzostwa Sportowego (pływanie) z ZSOMS (ul. Mazurska) do ZSO nr 8 (ul. Rydla) – ten pomysł okazał się nierealny ze względów technicznych i niepotrzebny ze względu na budową 50-metrowego basenu w ramach SDS. Wprowadził jedynie niepokój rodziców, dzieci oraz środowiska utytułowanych szczecińskich pływaków;
3) likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5, w tym bardzo drogich lub niewykonalnych pomysłów jak przeniesienie do budynku przy ul. Królowej Jadwigi (po SP nr 5) podstawowych szkół muzycznych (podział izb lekcyjnych na salki dla indywidualnych zajęć z poszczególnych instrumentów i sala koncertowa w Sali gimnastycznej), czy ZSZS nr 1 z ul. Kolumba (w tego typu szkole oddziały są 16 lub 8-osobowe, a szkoła wymaga warsztatów dla szkolnictwa zawodowego). Przypomnę, że sale w SP nr 5 są obliczone na 30 osobowe oddziały.
4) likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 (SP nr 67 i Gimnazjum nr 50) przy ul. Wielkopolskiej 14 i połączenia go w jednym budynku po ewentualnie zlikwidowanej SP nr 5 z uczniami specjalnych szkół zawodowych.

Pani Elżbieta Masojć pozwoliła sobie stwierdzić w szczecińskich mediach że cyt:"w Szczecinie nie ma miejsca dla słabych szkół i leniwych nauczycieli”. Proszę Pana Prezydenta w swojej odpowiedzi o zamieszczenie listy osób o których mówiła Pana zastępca wraz z listą szkół? Czy Pan podziela te obraźliwe dla środowiska szczecińskiej oświaty opinie?

W odpowiedzi na moje zapytanie mamy przykład kolejnej manipulacji. Otóż jeśli
„dnia 5 września 2007 r. Prezydent Miasta Szczecin ponownie złożył zażalenie na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty do Ministra Edukacji Narodowej”, a
„20 grudnia 2007r. Minister Edukacji Narodowej uchylił postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia” uczciwie należałoby przyznać że to władze Szczecina ponownie składając zażalenie (05.09.2007r.) liczyły na zmianę na stanowisku Ministra Edukacji w związku z wyborami i ewentualną zmianą władzy państwowej. Ponowne przesłanie przez NOWEGO ministra sprawy do rozpatrzenia i brak OSTATECZNEGO stanowiska MEN nie powinno prowadzić do krzywdzących zarzutów które Pani Masojć sformułowała na temat osoby Kuratora i Radnego Miasta Szczecin - cyt.: „W związku z powyższym, że do chwili obecnej nie dysponujemy ostatecznym stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej w przedmiotowej sprawie, a przebieg wydanych decyzji jednoznacznie wskazuje na brak staranności i obiektywizmu ze strony Zachodniopomorskiego Kuratora Oświat….”
Przedstawione fakty świadczą nie tylko o złej woli Pana zastępcy ale również o stronniczym żonglowaniu faktami w celu dyskredytacji osoby Zachodniopomorskiego Kuratora oświaty i radnego Rady Miasta Szczecin Pana Macieja Kopcia. Co więcej chaotyczne działania, nie uwzględniają zdania społeczności lokalnej, przez którą został Pan wybrany.
W trakcie kampanii wyborczej 27 października 2006r. (konferencja prasowa) jako kandydat na Prezydenta Szczecina zachwalał Pan miejskie szkoły i zapewniał, że jego celem jest wzmocnienie pozycji Szczecina jako ośrodka edukacji, co musi w efekcie przełożyć się na rozwój miasta.
Które działania podejmowane przez Pana zastępczynię ds. edukacji uznaje Pan za realizację tych zobowiązań?
Czy w związku z powyższym Prezydent Szczecina wyciągnie konsekwencje służbowe wobec swojego zastępcy? Chciałbym podkreślić, że nie chodzi mi o przyznanie przez Pana Prezydenta kolejnej nagrody w kwocie 10 tys. złotych dla Pana zastępcy.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Hinc Tomasz PiS

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Prezydent Miasta Piotr Krzystek 2008/02/07 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2008/01/29, odpowiedzialny/a: Monika Bekisz, wprowadził/a: Monika Bekisz, dnia: 2008/01/29 12:42:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bekisz 2008/01/29 12:42:14 modyfikacja wartości
Monika Bekisz 2008/01/29 12:40:47 nowa pozycja