Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Oświaty
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Elżbieta Masojć
Data odpowiedzi:
2009/08/06
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Pawła Bartnika pragnę poinformować, że zarówno Wydział Oświaty jak i Biuro ds. Organizacji Pozarządowych nie mają możliwości ujęcia w planie budżetowym dodatkowych wydatków związanych z ewentualnym ufundowaniem stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia na uczelniach europejskich. Jednoczesnie uważamy, że należy rozważyć możliwość takich działań po przyjęciu stosownych procedur i zapewnienia odrębnego sposobu finansowania. Sprawy jakimi zajmuje się Biuro ds. Organizacji Pozarządowych dotyczą wyłącznie organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń oraz fundacji działających na terenie Szczecina, a nie osób fizycznych. Zaś zatrudniania w szkołach, jako jednostkach podrzędnych Wydziałowi Oświaty, dokonuje dyrektor placówki i coraz częściej zdarza się, że stoi on przed trudnym zadaniem odmowy zatrudnienia z uwagi na coraz bardziej kurczący się rynek pracy dla nauczycieli. Wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli również nie pozwalają zatrudnić pracownika bez przygotowania pedagogicznego, co w oczywisty sposób wydłuża drogę awansu pracownika.

Wydział Organizacyjny informuje, że nie można przewidzieć zatrudnienia w Wydziałach za 5-6 lat, stąd też brak zasadności tworzenia takiego stypendium w celu ewentualnego zatrudnienia przyszłego absolwenta uczelni. Ponadto zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, u pracodawców samorządowych jakimi są: Urząd Miasta Szczecin oraz samorządowe jednostki organizacyjne Miasta, jest otwarty i konkurencyjny. Zawarcie ze stypendystami umów gwarantujących im po zakończeniu nauki zatrudnienie w Urzędzie Miasta Szczecin lub podległych Miastu jednostkach stanowiłoby naruszenie ustawowej zasady otwartych i konkurencyjnych naborów.


Interpelacja: Dot. stypendiów dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na zagranicznych uczelniach
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/08/10, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2009/08/10 10:32:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2009/08/10 10:32:39 nowa pozycja