Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Dot. terenów ogrodów działkowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Szczecinie.

Numer: 389
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2007/10/18

W imieniu działkowiczów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Szczecinie (działka - geodezyjna nr 23 obręb 6 Dąbie) i Pani Prezes ROD „Tęcza” Barbary Wicenciak, zwracam się do Prezydenta Miasta Szczecin z następującymi pytaniami:
1. Jakie są plany inwestycyjne (prawnie zatwierdzone, a nie intencje) terenu na którym funkcjonuje ogród działkowy?
2. Jeśli w studium zatwierdzona jest funkcja usług, sportu i rekreacji to dlaczego nie może być tam ogród rodzinny?
3. Czy do czasu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej działkowicze mogą użytkować ten teren na zasadach Polskiego Związku Działkowców?

Uzasadnienie Pani Prezes ROD „Tęcza” Barbary Wicenciak

Teren obejmujący działkę geodezyjną nr 23 obręb 6 Dąbie decyzją władz miasta Szczecin nr GT-045/10/79 z 28 czerwiec 1979 został przeznaczony na ogrody działkowe i do dzisiaj dalej funkcjonuje.
W Polskim Związku Działkowców ROD „Tęcza” został zarejestrowany pod nr rej. B-XXXXI-14-474 i jako pełnoprawny członek związku ponosi prawa i obowiązki w formie wpisowego, wpłat inwestycyjnych, kaucji i bieżących opłat wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W różnych spotkaniach z władzami miasta, radnymi miasta Szczecin działkowcy przedstawiali swoje stanowisko i podkreślali, że nie są wbrew rozwojowi Szczecina ale twierdzili, że likwidować tereny zielone należy tylko do niezbędnego minimum. Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych / Dz.U.nr 169 poz.1419 z 2005 r. / teren ogrodu nie burzy ładu przestrzennego a gwarancja legalizacyjnego bytu spowoduje, że nasze miasto Szczecin będzie pochwalić się ładnym miejscem.
W uchwalonym ostatnio Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w jednostce planistycznej D.D 13 dla Osiedla Dąbie w dziale KIERUNKI –dla funkcji dominującej w powiązaniu z komunikacją lotniczą przewiduje się usługi sportu, a dla działań zorganizowanych wskazuje się obowiązek zagospodarowania terenu dostosowany do wymagań ruchu lotniczego; wszystkie grunty rolne przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne w tym na cele lotniska oraz usług sportu i rekreacji.
Dzisiaj formuła ogrodu działkowego na którym uprawia się plony jako jedyne źródło utrzymania mniej sytuowanych rodzin odeszła do lamusa, a zmiana ustawy o ogrodach działkowych z nazwy pracownicze na rodzinne mówi o tym jednoznacznie; szczególnie art. 3 i 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest tego przykładem.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Hinc Tomasz PiS

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski 2007/10/25 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2007/10/18, odpowiedzialny/a: Monika Bekisz, wprowadził/a: Monika Bekisz, dnia: 2007/10/18 10:19:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bekisz 2007/10/18 10:19:38 nowa pozycja