Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski
Data odpowiedzi:
2010/11/02
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

Odpowiadając na interpelację z dnia 27 września 2010r. w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta działań zmierzających do „wyprowadzenia mieszkańców” nieruchomości przy ul. Pieszej i Gdańskiej, uprzejmie informuję, iż Uchwałą Rady Miasta Szczecin XLII/1055/09 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie, dla terenu elementarnego S.M.7046.MW,U obejmującego nieruchomość zabudowaną przy ul. Gdańskiej 11, przewidziana jest „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna”. Natomiast w sposób nieobligatoryjny dopuszcza się likwidację funkcji mieszkaniowej z przekształceniem mieszkań na lokale usługowe.
Wyjaśniam również, że budynek mieszkalny przy ul. Pieszej 4,5,6 stanowi wspólnotę mieszkaniową w której 50% lokali stanowi odrębną własność osób fizycznych i usytuowany jest w granicach terenu elementarnego S.M. 7040. U z przeznaczeniem terenu na usługi. Jednak nie podejmowano działań w zakresie wykwaterowania najemców z tej nieruchomości mając na uwadze art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówiący, iż „tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania”
Do najemców nieruchomości przy ul. Gdańskiej 11 wystąpiono z propozycją ubiegania się o przeprowadzenie procedury zamiany wynajmowanego lokalu na mieszkanie przekazane do dyspozycji gminy przez STBS sp. z o.o. w kompleksie przy ul. Jana Kazimierza – Gontyny. Z przedmiotowej propozycji skorzystały 3 rodziny.
 


Interpelacja: Dot. działań pana Prezydenta związanych z wyprowadzeniem mieszkańców ul. Gdańskiej i Pieszej.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2010/11/02, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stachowicz- Dąbrowska, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2010/11/02 14:23:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2010/11/02 14:23:37 nowa pozycja