Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski
Data odpowiedzi:
2010/08/04
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28 lipca 2010 r, uprzejmie informuję, że Referat Przekształceń Własnościowych nie prowadzi ewidencji osób oczekujących na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jest prowadzona ewidencja wniosków, które wpływają do tut. Urzędu oraz ewidencja ich realizacji. W latach 1998-2010 wpłynęło do tut. Urzędu 23 809 wniosków. Do zrealizowania zostało ok. 3000 wniosków w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
0 przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, póz. 1459, Dz. U, z 2007 r., Nr 191, póz. 1371).
Termin realizacji spraw wyznaczany jest na luty 2014 r. Przedłużające się rozpoznanie wniosków było spowodowane niemożnością orzekania przez organ ze względu na brak stosownych przepisów lub konieczność przeprowadzania w wyniku zmian przepisów dodatkowych czynności postępowania, co spowodowało zaległości w rozpatrywaniu wniosków oraz brak możliwości nadrobienia powstałych zaległości.
2 brzmienia art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wynika, iż w odniesieniu do osób prawnych i ich następców prawnych możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma charakter ograniczony, gdyż nie dotyczy nieruchomości gruntowych
1 nieruchomości budynkowych, a jedynie udziałów w prawie użytkowania wieczystego związanych z odrębną własnością lokali. Osoby prawne mogą skorzystać z przekształcenia na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli na dzień 13 października 2005r. były właścicielami wyodrębnionych lokali, bo dopiero wówczas przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako w prawie związanym z własnością lokalu, albo są następcami prawnymi ww. osób. Dlatego też parafie i instytucje nie składają wniosków w sprawie przekształcenia.


Interpelacja: Dot. ilości osób i długości oczekiwania na przekształcenie wieczystego użytkowania na własność.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2010/08/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stachowicz- Dąbrowska, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2010/08/05 08:51:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2010/08/05 08:51:28 nowa pozycja