Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Krzysztof Nowak
Data odpowiedzi:
2007/06/20
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

      W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 11.06.2007 r. w sprawie remontu ul. Bandurskiego w Szczecinie uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
      W ramach Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie" w ul. Bandurskiego, na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, na odcinku od ul. Sokoła do ul. Thugutta jest realizowany kolektor sanitarny o średnicy od 500 do 600 mm.
      Zgodnie z obowiązującym Harmonogramem, termin realizacji przewidywany był od stycznia 2007 r. do końca września 2007 r.
Według informacji otrzymanych od Wykonawcy roboty w ul. Bandurskiego zostaną ukończone do końca sierpnia br., mimo występujących licznych utrudnień.
      Roboty wydłuża fakt, że Wykonawca w pierwszej fazie trwania robót nie uzyskał zgody zarządcy dróg na całkowite wyłączenie ulicy z ruch kołowego. Jezdnia ul. Bandurskiego nie jest jednakowej szerokości na całej swojej długości. Od miejsca, w którym rozpoczęło się zwężenie, roboty postępowały coraz wolniej z powodu bardzo dużego natężenia ruchu przy coraz mniejszym polu operacyjnym maszyn i urządzeń. Z powodu narastającego niebezpieczeństwa zagrożenia wypadkiem w ruchu drogowym, w ostateczności Wykonawca wstrzymał roboty i opracował nową organizację ruchu.
      Czas potrzebny na opracowanie projektu nowej organizacji ruchu oraz proces zatwierdzania tej dokumentacji dodatkowo wydłużył okres realizacji robót.
      Ponadto informuję, że zakres prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. robót nie przewiduje remontu ulicy Bandurskiego lecz jedynie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.


Interpelacja: Dot. remontu przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2007/06/21, odpowiedzialny/a: Bekisz Monika, wprowadził/a: Monika Bekisz, dnia: 2007/06/21 11:23:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Bekisz 2007/06/21 11:23:30 nowa pozycja