Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56144555

Aktualna strona: 12970

Wydrukowano: 1002

Akcja promocyjna 1%

Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %


 

Szczecińskie organizacje pożytku publicznego oraz Miasto Szczecin już po raz dwunasty prowadzą akcję, która ma zachęcać do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Tegoroczne działania odbywają się pod wspólnym hasłem „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %”. Celem akcji jest rozpropagowanie wśród mieszkańców Szczecina informacji
o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizatorom zależy na tym, aby jak najwięcej środków pochodzących z 1 % zatrzymać
w naszym mieście. W Szczecinie działa ponad 150 organizacji posiadających status OPP.

 

Wydarzenia organizowane przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin realizowane są we współpracy Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”.

Kampania promująca 1% wsparta będzie licznymi zadaniami, które trwać będą w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku. Organizowane będą spotkania, punkty informacyjne, zabawy z dziećmi oraz happeningi wspierane działaniami informacyjnymi:

PROMOCJA
Działania dotyczyć będą promocji przekazania 1% wśród mieszkańców Szczecina. Głównymi elementami działań promocyjnych będzie kolportaż drukowanych materiałów promocyjnych podczas wydarzeń towarzyszących, organizowanie wydarzeń na terenie Szczecina, promowanie akcji na portalach społecznościowych, w mediach, prasie lokalnej, urzędach skarbowych oraz na specjalnie poświęconej akcji stronie internetowej.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA
Zadanie 1 – Gra miejska – PITU PITU czyli GROSZ DO GROSZA (18.04.2015)
Podczas gry miejskiej organizator wykorzysta przestrzeń miejską do promocji oddawania 1% dla OPP. Podczas wydarzenia chętni mieszkańcy Szczecina wezmą udział w podchodach przybierających formę otwartą oraz zamkniętą. W trakcie trwania akcji, uczestnicy poprzez wskazówki zbierać będą punkty, które będą istotnym elementem rozgrywki. Wskazówki będą prowadzić do siedzi© lub miejsc wyznaczonych przez Organizacje Pozarządowe, Organizacje Pożytku Publicznego, które wyrażą chęć włączenia się do zabawy, dzięki czemu będą miały szansę promowania swojej działalności. Dla mieszkańców miasta będzie to możliwość zapoznania się z ofertą organizacji oraz sposób alternatywnego i bezpłatnego spędzenia czasu z rodziną przy dobrej zabawie.

Zadanie 2 – Mobilny 1% (15.03 - 30.04.2015)
Na terenie parkingów w dwóch najczęściej uczęszczanych centrach handlowych w Szczecinie zostaną zorganizowane wydarzenia promujące przekazywanie 1% na OPP. Osoby zainteresowane przekazaniem swojego jednego procentu, będą mogły zapoznać się z tematyką zadania publicznego. W każdym z punktów powstanie miejsce informacji, rozmowy oraz zabawy z najmłodszymi mieszkańcami miasta. Do wydarzenia zostaną włączone chętne do działania Organizacje Pożytku Publicznego, które poprzez różne formy prezentacji będą mogły zaprezentować swoją działalność.

Zadanie 3 – Namaluj swój 1% (15.03 - 30.04.2015)
Podczas spotkań, w każdym z punktów, organizatorzy oraz wolontariusze będą zachęcać dzieci do włączenia się w wydarzenie. Poprzez zabawę dzieci oraz ich opiekunowie dowiedzą się co to jest 1% i jak jest potrzebny. Najmłodsi uczestnicy namalują wzór jednego procentu na wielkoformatowych materiałach.

Zadanie 4 - Przejazd zabytkowym tramwajem TYPU „N” (13.03.2015)
Przedstawiciele organizacji pożytku publicznego będą zachęcać mieszkańców Szczecina do wsparcia ich działalności. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł dowiedzieć się o idei akcji oraz otrzymać broszury i ulotki informacyjne.

INFORMACJA
Zadanie 1 – Wszystkie organizacje działające na terenie miasta Szczecin będą miały możliwość zaprezentowania działalności na stronie internetowej organizatora. Informacje o nich będą także udostępniane zainteresowanym osobom w punktach informacyjnych czy portalach społecznościowych.

Zadanie 2 – Materiały drukowane – w okresie prowadzenia działań promocyjnych zostaną wydrukowane materiały w postaci plakatów, ulotek, roll-up. Materiały będą kolportowane systematycznie przez cały okres trwania akcji.

Zadanie 3 – Strona internetowa - www.szczecin.eu/procent

Zadanie 4 – Banery internetowe – animowane banery na różnych stronach internetowych partnerów akcji.

Zadanie 5 – Wykorzystanie profili w najpopularniejszych serwisach społecznościowych.

Zadanie 6 – Ścisła współpraca z Urzędem Skarbowym.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin