Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56236200

Aktualna strona: 6098

Wydrukowano: 834

Tworzenie wizerunku OPP

Tworzenie wizerunku OPP


Każdy funkcjonujący na rynku podmiot winien być łatwy do zidentyfikowania. Co to oznaczaw praktyce? Gdy ktoś pokaże nam duże, żółte, łukowate „M”, większość z nas skojarzy ten znak
z marką amerykańskich fast foodów Mc Donald’s. Gdy zobaczymy charakterystyczny, stylizowany napis Coca-Cola, prawie każdy utożsami ten znak ze specyficznym napojem, którego ojczyzną jest USA. Na takie symbole pracuje się latami, pracują nad nimi setki specjalistów, a kampanie reklamowe pożerają setki milionów dolarów. W przypadku OPP także powinniśmy popracować nad rozpoznawalnością organizacji tak, aby łatwo było wyłuskać ją spośród wielu innych. Jak to osiągnąć? Oto kilka istotnych elementów.

Po pierwsze: nazwa organizacji, często zbyt długa i trudna do zapamiętania np. „Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo i Ich Rodzinom w Kopydłowie Dużym POMOC”, co można łatwo skrócić i pozostawić jedynie „Fundacja POMOC”. Nazwa powinna przemawiać do wyobraźni. Jeżeli mamy wątpliwości, czy dla wszystkich będzie jasne, czym „Fundacja POMOC” się zajmuje, można ją rozszerzyć, np. „Fundacja POMOC NEPEŁNOSPRAWNYM”. Dowodem na to, że krótka nazwa może być czytelna niech będzie fakt, że każdy z nas rozszyfruje skróty znanych OPP jak np. PCK, ZHP czy TPD.

Po drugie: logo organizacji. Trudno oczekiwać, żeby organizacja, która zajmuje się ochroną zwierząt posiadała w swym logo np. wpisany symboliczny rower lub samochód. Logotyp winien być prosty, czytelny i przemawiający do wyobraźni obserwatora. Nie zawsze musi być symbolem przedstawiającym realne wyobrażenie tego, czym zajmuje się nasza OPP. Ważne jest, aby symbolika zapisana w logotypie znalazła swoje miejsce w pamięci obserwatora. Stanowi to szansę, że kilka razy pokazany znak graficzny, identyfikujący naszą organizację, zacznie być z nią utożsamiany np. „czerwony krzyż = PCK”.

Po trzecie: niezwykle ważne jest informowanie świata zewnętrznego o podejmowanych przez naszą organizację działaniach. Najlepszym sposobem na upowszechnianie informacji o naszej działalności jest kontakt z mediami. OPP posiadają umocowanie ustawowe do wykorzystywania mediów publicznych, lecz w praktyce nie wykorzystują tych przepisów. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Organizując nowe przedsięwzięcie powinniśmy zapraszać dziennikarzy na konferencję prasową lub na inaugurację naszych działań. Należy to czynić z parodniowym wyprzedzeniem, tak aby dziennikarze znaleźli czas na odwiedzenie nas. Dla przybyłych warto przygotować materiały informacyjne. Informacje w mediach są dla nas niesłychanie istotne, ponieważ często są one przepustką do otrzymania środków, głównie ze źródeł zewnętrznych. Umiejętnie prowadzone archiwum medialne organizacji jest oczekiwanym elementem wniosku o dotację lub istotnym elementem przedmiotu umowy np. „grantobiorca będzie informował za pośrednictwem mediów lokalnych o działaniach podejmowanych na rzecz odbiorców projektu”.

Po czwarte: prawidłowa relacja z samorządem lokalnym (lub z wieloma tego typu podmiotami). OPP są objęte nadzorem ze strony samorządów powiatowych – pamiętajmy o wypełnianiu zobowiązań wobec organu nadzoru, bo będzie to świadczyło o naszej rynkowej rzetelności. OPP, podobnie jak inne organizacje pozarządowe, może korzystać ze środków publicznych na realizację zadań tych instytucji. Oznacza to, że OPP może startować w konkursie ofert, ogłaszanym na realizację zadania publicznego – zadanie musi być wykonane i rozliczone rzetelnie, terminowo i zgodnie z zawartą umową. Samorząd może również być naszym sprzymierzeńcem w promocji pozyskania 1%. Nie może on promować wyłącznie jednej wybranej organizacji (wyjątek! tylko jedna OPP jest zarejestrowana na jego terenie), ale wiele samorządów podejmuje działania w celu promocji idei przekazywania 1%. Wśród tych działań wymienić można: prowadzenie listy OPP z danego terenu na stronie internetowej urzędu, publikowanie list OPP w lokalnych urzędach skarbowych, organizowanie festynów z udziałem OPP w celu zapoznania jak największej ilości osób z ich działalnością, promowanie OPP poprzez odpłatne i nieodpłatne ogłoszenia, publikacje i audycje w lokalnych mediach.

Piąty element to dobra współpraca z biznesem. Jest to szansa na zaoferowanie swoich usług firmie (w sytuacji, gdy mamy co zaoferować, ale prawie każdy ma coś do zaoferowania), możliwość pozyskania darowizn finansowych i rzeczowych. Biznes może również pomóc nam w zbudowaniu wolontariatu w naszej organizacji (wolontariat pracowniczy, wolontariat biznesu). Współpraca
z sektorem biznesowym to również sposób dotarcia do dużej ilości znaczących płatników podatku dochodowego od osób fizycznych – tych najbardziej znaczących – prezesów, dyrektorów firm. Budowa dobrych relacje z przedstawicielami biznesu będzie możliwa, gdy zapoznamy potencjalnych partnerów z codzienną działalnością naszej organizacji.

Stworzenie dobrego wizerunku to długa i mozolna droga pełna garbów i kolein. Komu uda się ją przebyć, odniesie sukces. Pamiętać jednak należy o tym, że dobry wizerunek buduje się latami,
a stracić go można błyskawicznie.Fakty:

  • Wizerunek organizacji to sprawa niesłychanie istotna dla jej funkcjonowania. 
  • Czytelna nazwa organizacji i rozpoznawalne logo, dobra współpraca z mediami, samorządem i biznesem to klucz do sukcesu, gdy myślimy o prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu naszej OPP. 
  • Dobry wizerunek buduje się latami, stracić można go błyskawicznie.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin