Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77487389

Aktualna strona: 28290

Wydrukowano: 0

Komunikaty

Informacja nt. wglądu do spisu wyborców


Prezydent Miasta Szczecin w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego informuje, że w dniach od 8 listopada do 10 listopada 2010 r. będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach w następujących miejscach:

  1. Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 2 do 6) – w godz. 7.30 – 16.00;
     
  2. Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 – w godz. 8.00 – 16.00.

Mieszkańcy zamieszkali na terenie obsługiwanym przez w/wskazane stanowiska meldunkowe mogą sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. Druki wniosków o udostępnienie spisu znajdują się na stanowiskach meldunkowych.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin