Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
I nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-12-29 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnego Krzysztofa Piotrowskiego.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 334/15 (komentarzy: 0) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych (projekt nr 335/15 (komentarzy: 0)).
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
5. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin