Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

PROTOKÓŁ NR 0063-7/14/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SPORTU
Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Dawid Krystek - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 24 i 28.02.br
3. Prezentacja STK Wilki Morskie Szczecin
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 24 i 28.02.br


Protokoły z ww. posiedzeń Komisji zostały przyjęte w wyniku głosowania /6-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Prezentacja STK Wilki Morskie Szczecin


P. R. Kapral (Prezes (SKT Wilki Morskie Szczecin)  – wyjaśnił, że od roku jest nowym Prezesem Klubu. Następnie oddał głos trenerowi Klubu Panu Markowi Żukowskiemu, który szczegółowo przedstawi działalność Klubu.

P. M. Żukowski (SKT Wilki Morskie Szczecin)  – poinformował, że obecny Klub został  założony w 2004 roku, a on  jest trenerem grup od najmłodszych lat tj. w wieku od 9-10 lat. Na dzień dzisiejszy Klub zrzesza 150 członków i ma już pierwsze sukcesy m.in. zdobycie wicemistrzostwa Polski w poprzednim roku. Bieżące problemy staramy się rozwiązywać bezpośrednio z Wydziałem Sportu i Turystyki UM. Chciałby zachęcić jak najwięcej nowych koszykarzy do trenowania w Klubie.  Podkreślił, że jest wielu zawodników, którzy wyjeżdżają do innych miast, dlatego musimy ich zatrzymać w Szczecinie poprzez stworzenie jak najlepszych warunków do trenowania.

P. R. Kapral - zwrócił uwagę, że w Szczecinie powstaje piękna hala widowiskowo-sportowa, ale musi być dobry szczeciński zespół, który będzie tam reprezentował Miasto i zapewni widownię. Dlatego musimy budować mocny zespół.

P. M. Żukowski (SKT Wilki Morskie Szczecin)  – obecnie Klub korzysta z hali na ul. Twardowskiego.

P. R. Kapral (SKT Wilki Morskie Szczecin)  – dodał, że najmłodsza grupa trenuje na hali w szkole podstawowej, co generuje największe koszty naszego budżetu. Podstawowy problem Klubu na dzień dzisiejszy to brak bazy sportowej oraz mała ilość młodzieży grająca w koszykówkę w szkołach.

Przewodniczący Komisji D. Krystek – zapytał, jakie wsparcie Miasta jest dla Klubu w tym roku.

P. D. Horniak (WSiT) – wyjaśnił, że w tym roku na szkolenie młodzieży jest przeznaczone 100 tys. złotych w budżecie Miasta, z czego łącznie 15 tys. zł. na dofinansowanie dwóch imprez Klubu.

Przewodniczący Komisji D. Krystek– prosi o przedstawienie planów oraz  jakie są szanse na awans Klubu do II ligi.

P. M. Żukowski – odpowiedział, że zostało 6 meczy do rozegrania i wystarczy, że Klub wygra tylko jeszcze jeden mecz. Ocenia te szanse na 80%.

P. L. Siwecki (SKT Wilki Morskie Szczecin)  – wspomniał, że rozmawiał wcześniej z Prezesem Radexu o idei połączenia Wilków Morskich z Klubem Radex. Stwierdził, że jest to temat na posiedzenie Komisji. Podkreślił, że najważniejszym celem jest łączenie klubów, a nie dzielenie. W przypadku awansu Klub dodatkowo otrzyma dofinansowanie z puli promocji Miasta poprzez sport.

P. M. Żukowski (SKT Wilki Morskie Szczecin)  – powiedział, że Klub jest bardzo otwarty na współpracę z Radexem.  Jednak pomimo, że wypożyczyliśmy im naszego najlepszego zawodnika nieodpłatnie, nie ma tam odzewu w sprawie współpracy.

Przewodniczący Komisji D. Krystek – jakie Klub ponosi koszty z tytułu wynajmu hal sportowych ?

P. J. Zienkiewicz (SKT Wilki Morskie Szczecin)  - wyjaśnił, że w obiektach MOSiRu Klub nie płaci, ale grupy od młodzików w dół generują największe koszty wynajmu sal w szkołach. Jest to połowa budżetu Klubu, ponieważ płacimy komercyjne stawki. Miesięczny koszt oscyluje tu granicach 1000 złotych. Kolejny problem dot. prowadzenia naboru do sekcji koszykarskiej w szkołach w ramach SKS, gdzie my dajemy kadrę trenerską. Niestety nie ma tu pozytywnego odzewu ze strony dyrektorów szkół.  

Radny T. Hinc – przypomniał, że Komisja wciąż nie otrzymała wykazu wykorzystania  hal sportowych w placówkach oświatowych. Zwrócił uwagę, że z otrzymanego wcześniej harmonogramu wykorzystania miejskich obiektów sportowych wynika, że jest tam wiele wolnych godzin. Prosi, aby taki wykaz otrzymały wszystkie kluby sportowe w celu rozważenia możliwości wykorzystania wolnych godzin w obiektach sportowych. Dopóki tego nie skoordynujemy, to  baza sportowa nigdy nie będzie odpowiednio wykorzystana.

P. D. Horniak (WSiT) – wyjaśnił, że obiektami sportowymi w placówkach oświatowych nie zarządza Wydział Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Komisji D. Krystek – zobowiązał się do wystąpienia z wnioskiem o taki wykaz do Pani Prezydent Masojć. Dodatkowo w tej sprawie zorganizuje wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji.

Radny T. Paluch – na prośbę SKT Wilki Morskie Szczecin zgłosił wniosek  o wydanie bezpłatnych biletów na basen olimpijski SDS dla grupy 110 osób – uczestników  zawodów „Europejska Liga koszykówki młodzieżowej w kategorii U-17” (Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina i Niemcy) w dniu    w sobotę 02 kwietnia br.  - w godzinach od 17.00 do 19.00.  

Komisja przyjęła ww. wniosek przez aklamację.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Inspektor BRM
 Dawid Krystek
udostępnił: BRM, wytworzono: 2011/03/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2011/04/20 09:11:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2011/04/20 09:11:34 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2011/04/04 08:01:36 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2011/04/01 11:47:51 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2011/03/29 12:59:48 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2011/03/21 11:09:37 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2011/03/17 15:21:00 nowa pozycja