Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75048066

Aktualna strona: 26550

Wydrukowano: 847

Konkursy unieważnione

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BOP/KS/2017/068   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/10/17   2017/11/02  
BOP/JG/2017/059   "Organizacja wydarzeń towarzyszących oraz promocja Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2017 - Szczecin Miasto Gospodarz" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/27   2017/07/04  
BOP/WE-A/2016/035   Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie położonego przy al. Wojska Polskiego 247. Wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Miasto Szczecin, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   2016/01/25   2016/02/01  
BOP/WE-A/2016/019   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/018   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/SP/2015/056   Zlecenie organizacji całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych pomoc społeczna   2015/08/21   2015/09/04  
BOP/SP/2011/060   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    2011/07/29   1900/01/01  
BOP/ID/2010/027   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   2010/01/19   2010/02/04  
BOP/KSz/2009/059   Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   2009/05/20   2009/06/17  
BOP/ID/2009/022   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2009/01/05   2009/01/13  
BOP/AW/2009/016   Akademia Walki z Rakiem Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne   2008/12/30   2008/11/21  
BOP/SP/2006/026   Rehabilitacja osób cierpiących na chorobę parkinsona Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/06/09   2006/06/22  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin