Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 46528914

Aktualna strona: 610680

Wydrukowano: 7150

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/SP/2016/060   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Pomoc społeczna   2016/09/01  
BOP/WE-A//2016/059   Organizacja i promocja wydarzeń wielopokoleniowych integrujących społeczność lokalną Osowa poprzez wszelkie formy aktywności. Zadanie będzie polegało na wspieraniu działań i przedsięwzięć wzmacniających tożsamość lokalną mieszkańców, aktywizacji i włączaniu mieszkańców w budowanie społecznego    2016/07/29  
BOP/ID/2016/014   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2015/12/23  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin