Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/IK/2022/070   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2022 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/07/04  
BDO/SP/2022/069   Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób w kryzysie bezdomności. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2022/07/01  
BDO/WEA/2022/068   Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2022/06/30  
BDO/IK/2022/067   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2022 r. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/06/17  
BDO/IK/2022/066   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II edycja 2022 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/06/10  
BDO/SP/2022/064   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2022/07/01  
BDO/PS/2022/062   Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2022 roku. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2022/06/02