Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50945908

Aktualna strona: 685830

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2017/061   "Program wsparcia sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej jesień 2017" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/30  
BOP/WE-A/2017/060   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji   2017/07/05  
BOP/JG/2017/059   "Organizacja wydarzeń towarzyszących oraz promocja Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2017 - Szczecin Miasto Gospodarz" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/27  
BOP/JG/2017/058   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/19  
BOP/KS/2017/057   Przygotowanie i realizacja działań o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym dot. szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/06/20  
BOP/SP/2017/056   Integracja i Aktywizacja Osób Starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujacych naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Mistao Szczecin działania na rzezc osób w wieku emerytalnym   2017/06/16  
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr BOP/AD/2017/055   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2017/06/20  
BOP/WE-A/2017/053   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2017/06/09  
BOP/JG/2017/052   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/06/23  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin