Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 44703722

Aktualna strona: 593135

Wydrukowano: 7143

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2016/051   "Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/05/20  
BOP/WE-A/2016/050   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, paty work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.    2016/05/18  
MD/WE-A/2016/049   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka.   2016/05/18  
BOP/JG/2016/048   Organizacja imprezy sportowo - edukacyjnej pn. "II Halowa Olimpiada Przedszkolaków" na terenie Gminy Miasto Szczecin wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2016/04/26  
BOP/WE-A/2016/047   Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2016/04/12  
BOP/MB/2016/046   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.    2016/04/08  
BOP/SP/2016/037   Szkoła dla rodziców Pomoc społeczna   2016/03/22  
BOP/ID/2016/014   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2015/12/23  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin