Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/IK/2021/080   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- II półrocze 2021 - nabór uzupełniający wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/10/14  
BDO/WEA/2021/079   Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do mieszkańców Szczecina.   2021/10/06  
BDO/SP/2021/078   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/09/08  
BDO/PS/2021/077   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych - II edycja. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/09/03