Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadza elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany będą obowiązywać od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/SP/2020/084   "Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny ” Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/09/23