Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia konkursów ofert

UWAGA: Nowe zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego od 1 stycznia 2020 r. reguluje Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r..

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/SP/2020/077   Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie    2020/07/30  
BDO/SP/2020/075   „ Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny ” Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.    2020/07/30  
BDO/2020/SP/078   Wpieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię nieprawidłowości rozwojowych u dzieci Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej (psychologicznej    2020/08/07