Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49693353

Aktualna strona: 665873

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2017/047   "Akademia Handball`a w Szczecinie" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/04/13  
BOP/JG/2017/046   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach finału regat wielkich żaglowców "The Tall Ships Races" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/04/12  
BOP/JG/2017/045   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/04/11  
BOP/WE-A/2017/044   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2017/03/23  
BOP/ID/2017/043   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.   2017/03/28  
BOP/SP/2017/042   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. realizacja zadań publicznych określonych    2017/03/16  
BOP/WE-A/2017/041   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/02/27  
BOP/WE-A/2017/040   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/02/27  
BO/WE-A/2017/039   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych dla mieszkańców Szczecina jako zagospodarowanie czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/02/23  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin