Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/WEA/2021/049   Wakacje w mieście 2021 Wsparcie dotyczy wypoczynku zorganizowanego w Szczecinie w formie półkolonii wypoczynkowych.    2021/05/04  
BDO/IK/2021/048   Młoda Ekstraklasa wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/14  
BDO/KK/2021/047   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2021/04/19  
BDO/IK/2021/046   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/13  
BDO/WE-A/2021/042   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/03/31