Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 52773783

Aktualna strona: 706016

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2017/069   "Młoda Ekstraklasa" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/10/23  
BOP/KS/2017/068   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/10/17  
BOP/JG/2017/067   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/10/06  
BOP/WE-A/2017/065   „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”. Zadanie będzie polegało na działalności edukacyjnej i informacyjnej w kierunku przeciwdziałania stosowaniu środków psychoaktywnych, realizowanej w placówkach kształcenia licealnego przez wykwalifikowanych specjalistów. Działania w ramach zadania mają celu rozwinięcie kompetencji beneficjentów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2017/09/08  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin