Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 45066357

Aktualna strona: 597397

Wydrukowano: 7146

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/SP/2016/054   Utworzenie i prowadzenie nowych placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna   2016/06/10  
BOP/WE-A/2016/053   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2016/06/07  
BOP/AD/2016/052   Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina   2016/05/31  
BOP/JG/2016/051   "Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/05/20  
BOP/WE-A/2016/050   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, paty work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.    2016/05/18  
MD/WE-A/2016/049   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka.   2016/05/18  
BOP/SP/2016/037   Szkoła dla rodziców Pomoc społeczna   2016/03/22  
BOP/ID/2016/014   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2015/12/23  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin