Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XVI
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-12-20
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Posiedzenie odbyło się 2007-12-20. (sala sesyjna, Pl. Armii Krajowej 1)


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie wyróżnień laureatom Tytułu honorowego „Ambasador Szczecina” za 2006 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 422/07 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Szpital Zdunowo”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 432/07 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 433/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Nowoszeroka” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 435/07 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Szczecin oraz zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze Portu;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 436/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 437/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 438/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 439/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 440/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 441/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Kępa Parnicka - Wyspa Zielona” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 442/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

- 413/07 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 22  

- 410/07 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12  

 Głosujących : 28  

- 411/07 – uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 31  

- 412/07 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2013;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 30  

- 405/07 – zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 31  

- 449/07 - połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 446/07 – (wariant I i II) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;

Rada Miasta w głosowaniu podjęła wariant I projektu uchwały z autopoprawką

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 450/07 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

Projekt uchwały został wycofany.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.