Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75594097

Aktualna strona: 253649

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:I
Numer kadencji:V
Data sesji:2006-12-11
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 262/06 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 273/06 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 274/06 – ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 29  

- 272/06 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;

 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 275/06 – przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 268/06 - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 276/06 - nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie.

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 29  

3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

4. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin