Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75746934

Aktualna strona: 254023

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:III
Numer kadencji:V
Data sesji:2006-12-28
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołów z:

- Inauguracyjnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.11.2006 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- II zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 4.12.2006 r.

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 282/06 - odwołania Sekretarza Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 29  

- 283/06 - powołania Sekretarza Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 255/06 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 30  

- 263/06 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zaciągania zobowiązań;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 277/06 – skargi Pana Grzegorza Śmigielskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 278/06 – skarg Pana Marka Rychtera;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 279/06 – skargi Pana Andrzeja Malinowskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 280/06 – wydatków budżetu Miasta Szczecin, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin