Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80321432

Aktualna strona: 266721

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:I
Numer kadencji:V
Data sesji:2006-11-27
Rodzaj sesji:inauguracyjna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 246/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

7. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin