Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75784654

Aktualna strona: 254113

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:IV
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-01-15
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołów z:

- I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11.12.2006 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- III zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.12.2006 r.

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 1/07 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.114 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 2/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Pogodno – Mickiewicza – Poniatowskiego” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 3/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Witkiewicza – Twardowskiego” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 270/06 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Cukrowa” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 250/06 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński – Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 29  

- 257/06 – zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 258/06 – programu „Przeciwdziałanie bezdomności” i zmiany uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 261/06 – statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 271/06 – współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 5/07 – delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 26  

- 6/07 - ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 26  

- 8/07 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie treści i trybu podpisania umowy i aneksów podpisanych między Miastem Szczecin a firmą ECE.

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin