Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VI
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-11-10 12:00
Rodzaj sesji:uroczysta 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z sesji.
3. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
4. Wystąpienia:

  • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
  • Wystąpienie Prezydenta Miasta Szczecin.
  • Wystąpienia gości.

5. Wręczenie podziękowań.
6. Zamknięcie obrad.