Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75655126

Aktualna strona: 253809

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:V
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-02-23
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.01.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 84/07 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 28  

- 85/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, Aleja Piastów 7;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 28  

- 86/07 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 25  

- 87/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

- 88/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 89/07 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 90/07 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 25  

- 91/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 92/07 – zamiaru stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego oraz stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 93/07 – zamiaru stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 94/07 – zamiaru stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 95/07 – zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 96/07 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz zamiaru stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 97/07 – zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 98/07 – zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 99/07 – zamiaru likwidacji XIII Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 100/07 – zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 101/07 – zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 102/07 – zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. Romera 2;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 103/07 – zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86-87;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 104/07 – zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 107/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 al. Wojska Polskiego 123;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 108/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 109/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 111/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Tomaszowska 2a;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 128/07 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 16/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 17/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 18/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 19/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 20/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 21/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 22/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budże4towego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 23/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 24/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 25/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 26/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 27/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 28/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 29/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 30/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 31/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 32/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 33/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 34/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 35/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 36/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. P. Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 37/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 38/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 39/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 40/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 41/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 42/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 43/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 44/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 45/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 46/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 47/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 48/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 49/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. N. Rydzewskiej 13/15, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 50/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 51/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 52/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 53/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 54/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 55/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Ks. Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 56/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 57/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 58/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 59/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Barnima 23, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 60/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. CH. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 61/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 62/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 63/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 64/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 65/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 66/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 67/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 9/10, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 68/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 69/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 70/07 – zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 71/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr45 w Szczecinie ul. Wiślana 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 72/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Junacka 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 73/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Chlebowa 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 74/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Jaworowa 48, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 75/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 76/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 15/07 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat części działki nr 83 z obrębu 2009, położonej przy ulicy Arkońskiej z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie tymczasowego azylu dla dzikiego ptactwa poszkodowanego losowo;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 25  

- 10/07 – skargi Pana Piotra Belcyra;

 + 

 Głosujących ZA: 13  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 20  

- 77/07 – skargi Pani Marii Tomickiej;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 22  

- 11/07 – przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie realizacji programu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLII/806/05 z dnia 21 lipca 2005 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 79/07 – wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie;

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 82/07 – zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 116/07 – ustalania kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika zajęć w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 83/07 – nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie ul. Niemierzyńska 17;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 115/07 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Załom Fabryka" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 118/07 - ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 130/07 - nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie, ul. Rydla 49;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 129/07 - zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza).

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin