Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75595879

Aktualna strona: 253663

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-04-25
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 05.03.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 157/07 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 17  

- 158/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 25  

- 219/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 220/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 123;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 221/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 z siedzibą w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6;

projekt uchwały został wycofany przez Prezydenta Miasta

- 222/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 z siedzibą w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a;

projekt uchwały został wycofany przez Prezydenta Miasta

- 246/07 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 18  

- Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie wyboru miast - organizatorów Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 223/07 – likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 224/07 – likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 225/07 – likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20 oraz zmieniająca Uchwałę Nr VII/303/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 230/07 – stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 231/07 – stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 232/07 – stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 233/07 – stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego, stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej Technikum Morskiego oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 234/07 – likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 235/07 – stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 236/07 – likwidacji publicznego XIII Liceum Profilowanego, publicznej Szkoły Policealnej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 237/07 – likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 238/07 – likwidacji publicznego Liceum Ogólnaksztącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 239/07 – likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 240/07 – założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 226/07 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie, ul. Ks. Dąbrówki 10;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 227/07 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie, ul. Karpacka 29;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 228/07 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 229/07 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie, ul. Kablowa 14;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 164/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 165/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 166/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 167/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9 w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 168/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 169/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 170/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. Kostki Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 171/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 172/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 173/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

- 174/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 175/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

- 176/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 177/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 178/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 179/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 180/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 181/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 182/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 183/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 184/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 185/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 186/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 187/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 188/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 189/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 190/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 191/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 192/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 193/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 194/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2A, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 195/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 196/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 197/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 198/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 199/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 200/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 201/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 202/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 203/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 204/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 205/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 206/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 207/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 208/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 209/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 210/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 211/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 212/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 213/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26 Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 214/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 215/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 216/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42A, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 217/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 218/07 – likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 143/07 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 146/07 – ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 148/07 – wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej;

odesłano do komisji

- 149/07 – zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 18  

- 153/07 – przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu ds. Rewitalizacji w 2006 roku oraz planu działania na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 9  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 13  

- 159/07 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 160/07 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 162/07 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 150/07 - zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 151/07 - zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006-2011;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 241/07 - likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 242/07 - likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie ul. Romera 2, włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie ul. Romera 2 Gimnazjum Nr 14 w Szczecinie, ul. Benesza 75 oraz zmieniająca Uchwałę Nr VII/290/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 243/07 - likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, al. Piastów 7;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 244/07 – zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 245/07 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 248/07 - zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.

6.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

6.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecin za 2006 rok.

6.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin.

6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok (247/07).

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin