Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:II
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-07-04
Rodzaj sesji:uroczysta 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

3. Zamknięcie obrad.