Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-04-30 08:30
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok i głosowanie nad projektem.
    Projekt uchwały nr 106/10 (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; uzasadnienie, załączniki do uzasadnienia: 1, 2, 3, 4).
3. Zamknięcie obrad.