Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:V
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-12-03 16:30
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Podstrefą specjalnej strefy ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
3. Zamknięcie obrad.