Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:IV
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-11-09 15:00
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla państwa Ukraina.
3. Zamknięcie obrad.