Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XVII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-01-14
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19.11.2007r.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 25  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 414/07 - Miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 21  

- 415/07 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 416/07 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 417/07 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 418/07 - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 19  

- 420/07 - utworzenia filii Domu Kultury „Klub 13 Muz” pod nazwą „Bałtycki Port Kultury - Willa Lentza”, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 84 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz”;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 23  

- 421/07 - przekazania zadania utrzymania terenu rekreacyjnego w rejonie Os. Kasztanowego w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 423/07 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Pyrzycka” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 426/07 - wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich;

projekt odesłany do projektodawcy

 + 

 Głosujących ZA: 0  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 897  

- 428/07 - zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 429/07 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 430/07 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 431/07 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 434/07 - likwidacji rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy jednostce budżetowej Urząd Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 445/07 - skargi Pana Andrzeja Garczyńskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 21  

- 447/07 - ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 21  

- 448/07 - ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 13/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Białowieska” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 12/08 – Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 14/08 – wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 10/08 – ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 26  

- 450/07 - (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.