Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Architektury i Budownictwa
Odpowiadający:
Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2018/10/05
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

w odpowiedzi na Pana interpelację numer 2815 dotyczącą bardzo ciekawej propozycji zagospodarowania terenu w środkowej części Wyspy Grodzkiej na funkcję palmiarni, informuję, że zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania terenu „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2”, Uchwała Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r., zgodnie z zapisami pokazana na załącznikach graficznych lokalizacja palmiarni obejmowałaby prawdopodobnie trzy tereny elementarne o numerach: S.M.8010.UK, S.M.8014.KPP, S.M.8012.USw, dla których Mpzp wskazuje następujące przeznaczenia terenu:
S.M.8010.UK – centrum kultury – inwestycja celu publicznego – opera, scena rewiowa, teatr, sale koncertowe, sale widowiskowe, sale wystawowe, sale kinowe, wyspecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne, np. mediateka, edukacja artystyczna, itp.
z obiektami towarzyszącymi, teren organizacji plenerowych imprez kulturalno-rozrywkowych o znaczeniu ogólno miejskim;
S.M.8014.KPP – plac pieszo-jezdny z przeznaczeniem na plenerowe imprezy kulturalno – rozrywkowe, z dostępem ogólnym – inwestycja celu publicznego, nabrzeże pasażersko – sportowe z dostępem ogólnym;
S.M.8012.USw – usługi sportu, rekreacji i turystyki w zieleni urządzonej, wykorzystujące m.in. dostęp do akwenów żeglownych, usługi związane z eksploatacją
i wyposażeniem jednostek pływających, usługi gastronomii, rozrywki, kultury, edukacji, handlu, usługi buisnessu, turystyczne, pobytu kwalifikowanego (klubowego), ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo, dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej do 40% powierzchni całkowitej obiektów, kubaturowych, nabrzeże sportowe o dostępie publicznym.
W chwili obecnej Gmina Miasto Szczecin prowadzi prace zmierzające do zmian w Mpzp „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2”, w oparciu o projekt nagrodzony I nagrodą w konkursie „Łasztownia – Nowe Serce Miasta”. Przedstawiona koncepcja może stanowić element do sformułowania dyskusji na temat przyszłego zagospodarowania Wyspy Grodzkiej.

 


 

 

 

 

 

 


Interpelacja: Dot. zagospodarowania Wyspy Grodzkiej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/10/08, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/10/08 14:28:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/10/08 14:28:20 nowa pozycja