Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Dot. przeznaczenia zieleni w pasie drogowym wzdłuż ulicy Narutowicza pod spacerowy ciąg pieszy

Numer: 790
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2015/11/06

Zgodnie z § 53 regulaminu Rady Miasta Szczecin składam interpelację w sprawie przeznaczenia zieleni w pasie drogowym wzdłuż ulicy Narutowicza pod spacerowy ciąg pieszy.

Ulica Narutowicza stanowi jedną z głównych arterii Śródmieścia Szczecina i pełni ważną funkcję komunikacyjną tej części miasta z uwagi na bezpośrednie połączenie z Aleją Piastów, ulicą Potulicką, 3 Maja oraz bliskie sąsiedztwo Dworca Głównego PKP. Co więcej w otoczeniu przedmiotowej ulicy znajdują się uczelnie wyższe, akademiki, szkoły, obiekty handlowo-usługowe, parki, skwery oraz osiedla mieszkalne.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o rozpatrzenie możliwości przeznaczenia pasa zieleni biegnącego pomiędzy jezdniami ulicy Narutowicza pod bogato zazieleniony pieszy ciąg komunikacyjny utrzymany w formie promenady/alei, wyposażony w drobne elementy wypoczynku oraz małą gastronomię. Takie rozwiązanie pełniłoby funkcję spacerowo-wypoczynkową dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy Narutowicza, uczniów i studentów z pobliskich szkół i uczelni, turystów oraz mieszkańców okolicznych osiedli.

Na zasadność przebudowy wspomnianego pasa zieleni wpływa również zakończona niedawno renowacja i rewitalizacja ulicy Potulickiej oraz wcześniejsze modernizacje ul. Narutowicza i okolic.

Spacerowy, promenadowy ciąg pieszy w przedmiotowym miejscu z pewnością przyczyniłby się do poprawy estetycznej i wizerunkowej tej części miasta, która postępuje od dłuższego czasu i warto byłoby ją kontynuować. Co więcej, realizacja proponowanej inwestycji stanowiłaby swego rodzaju atrakcję turystyczną i z pewnością doskonale wkomponowała się w otaczający krajobraz i architekturę.

Warto podkreślić, iż promenadowo-spacerowy układ głównych pieszych ciągów komunikacyjnych Szczecina był utrzymywany w przeszłości i należałoby do niego powrócić w miejscach gdzie jest to możliwe. Takie rozwiązanie byłoby z pewnością unikatowe w skali całego kraju.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Stankiewicz Robert Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Architektury i Budownictwa Zastępca Prezydenta Piotr Mync 2015/11/17 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2015/11/06, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2015/11/06 10:53:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2015/11/06 10:53:03 nowa pozycja