Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Dot. stypendiów edukacyjnych i Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Numer: 446
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2015/06/03

Panie Prezydencie Uchwała Rady Miasta z marca bieżącego roku w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin ... itd. pozbawia Nagród Prezydenta (stypendiów edukacyjnych)uczniów szczecińskich szkól, którzy nie są mieszkańcami Szczecina, ale startując w olimpiadach i konkursach zdobywali laury dla szczecińskich szkół i dla naszego miasta (a nie miejscowości gdzie mieszkają).
Ponieważ w poprzednich latach nagrody przyznawano (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dn. 22.04.1996 r.) nie uwzględniając miejsca zamieszkania uczniów - proszę o przygotowanie danych o tych nagrodach za ostatni rok szkolny tj. 2013-2014, uwzględniając typy szkół:

  1. szkoły podstawowe - liczba nagrodzonych uczniów, łączna suma nagród, wyszczególniając uczniów którzy otrzymali nagrody a nie są mieszkańcami Szczecina, i ile nas te nagrody kosztowały
  2. szkoły gimnazjalne - jw.
  3. szkoły ponadgimnazjalne - jw.

Panie Prezydencie Rada Miasta zaakceptowała i przyjęła projekt przygotowanej przez służby miejskie uchwały ale jako radny mam kilka wątpliwości wynikających z jej przyjęcia:

  1. Czy właściwe jest oczekiwanie, że nagrody za zdobyte przez tych uczniów laury sfinansują gminy lub powiaty, w których ci uczniowie zamieszkują, skoro subwencję oświatową na tych uczniów otrzymuje nasze miasto.
  2. Zgodnie z §4 tej uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego - czyli pod koniec tego roku szkolnego. Szkolne konkursy i olimpiady już się odbyły a przynajmniej ich znakomita większość. Czy wobec tego nie jest to łamanie zasady, że prawo nie działa wstecz?
  3. Stypendia artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dn. 23.04.2012 r. (Nr XVIII/516/12). Ta uchwała nie ogranicza przyznawanych stypendiów tylko dla osób będących mieszkańcami Szczecina. Uczniami szczecińskich szkół artystycznych i studentami Akademii Sztuki są osoby mieszkające w różnych miejscowościach naszego regionu, a nawet kraju i ten fakt nie pozbawia ich szans na stypendia Miasta Szczecina. Nie ulega wątpliwości, że uczniowie szkół artystycznych i studenci to także młodzież uzdolniona, wiec gdzie ta sprawiedliwość i konsekwencja w stanowieniu prawa lokalnego?

Panie Prezydencie proszę rozważyć możliwość wystąpienia do kancelarii Sejmu RP z inicjatywą ustawodawczą.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Baran Bazyli Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska 2015/06/16 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2015/06/03, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2015/06/03 14:59:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2015/06/03 14:59:07 nowa pozycja