Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Dot. decyzji z dnia 15.01.2011r. zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów na Wyspie Grodzkiej

Numer: 2585
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2018/05/16

Panie Prezydencie,
Biuro ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecin przed rozpoczęciem inwestycji budowa Portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej wystąpiło o wyrażenie zgody na usunięcie 375 szt. drzew i 27 szt. krzewów z terenu planowanej budowy.
W dniu 15.01.2011r. podjął Pan we wnioskowanej sprawie decyzję ustalając:
1. Opłatę w kwocie 3.587.720,58 zł , której pobranie odroczono na okres trzech lat.
2. Zobowiązał Pan wnioskodawcę do innych nasadzeń na terenie pozostającym we władaniu wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jeżeli nasadzone drzewa i krzewy zachowały żywotność po upływie trzech lat od nasadzenia, opłata miała ulec umorzeniu. W planie nasadzeń było wykazanych 144 drzewa i 8 krzewów. Wnioskodawca w terminie 14 dni miał powiadomić organ gminy o dokonaniu nasadzeń. Proszę o protokół wykonania zobowiązania. Po upływie trzech lat od wykonania nasadzeń zieleni należało sprawdzić zachowanie żywotności zieleni. Proszę również o protokół tego sprawdzenia i informację, czy zakończono postępowanie administracyjne w tej sprawie. A jeżeli nie zakończono postępowania, to czy wnioskodawca dokonał wpłaty ustalonej należności na rzecz Gminy Miasto Szczecin. Proszę także o odpowiedź, czy wnioskodawca przed przystąpieniem do inwestycji dysponował w swoim budżecie taką kwotą.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Baran Bazyli Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Inwestycji Miejskich Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta 2018/05/23 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/05/16, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/05/16 10:19:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/05/16 10:19:10 nowa pozycja