Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Oświaty
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi:
2015/12/07
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 848 w sprawie liczby uczniów w szczecińskich szkołach zamieszkałych poza Gminą Miasto Szczecin przedstawiam następujące wyjaśnienia
W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów mieszkających poza terenem Gminy Miasto Szczecin, pobierająca naukę w szczecińskich publicznych szkołach wynosi 5 682. Szczegółowe dane liczbowe w przedmiotowej sprawie uwzględniające poszczególne etapy edukacyjne, przedstawia tabela poniżej:

Tab. Liczba uczniów spoza Gminy Miasto Szczecin

  Liczba uczniów spoza Szczecina
Szkoła podstawowa 906
Gimnazjum 925
Szkoła ponadgimnazjalna 3851
Razem 5682

 (Stan na dzień 30.09.2015 r.)


Interpelacja: Dot. stypendiów dla szczególnie uzdolnionych intelektualnie uczniów szczecińskich szkół
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2015/12/07, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2015/12/07 15:57:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2015/12/07 15:57:39 nowa pozycja