Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

dot. nawiązania wzajemnych stosunków i współpracy na zasadach Miast Partnerskich pomiędzy miastem Szczecin, a miastem Hajfa w Izraelu

Numer: 2519
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/04/05

Zgodnie z § 53 regulaminu Rady Miasta Szczecin zwracam się z interpelacją o nawiązanie wzajemnych stosunków i współpracy na zasadach Miast Partnerskich pomiędzy miastem Szczecin a miastem Hajfa w Izraelu.
Mając na uwadze wieloletni wpływ społeczności żydowskiej na rozwój kulturalny, społeczny i gospodarcze powojennego Szczecina mający swój wyraz w historii miasta wnoszę o nawiązanie przez Miasto Szczecin kontaktów partnerskich z miastem Hajfa w Izraelu.
Przywołując odbywające się w Szczecinie cykliczne wydarzenie kulturalne jakim są Dni Kultury Żydowskiej - Adlojada. Obecnie odbyła się już siódma edycja Adlojady. Czas trwania Wydarzenia wydłużył się aż do siedmiu dni a program i agenda są doprawdy imponujące. To liczne warsztaty naukowe, panele dyskusyjne, debaty, wykłady, prelekcje, wystawy włącznie z koncertami muzycznymi. Zakres zagadnień bardzo szeroki – między innymi z literatury, poezji, filozofii, malarstwa, teatru, filmu a nawet ekonomii.
Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że Adlojada będzie w najbliższych latach pretendować do jednego z najważniejszych i jednego z najbardziej wartościowych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, a może i nawet w Polsce – już na obecnym etapie ma status wydarzenia ogólnopolskiego i międzynarodowego ze względu na liczną rzeszę zagranicznych prelegentów i gości.
Należy zwrócić uwagę na wieloletni i nierozerwalny związek społeczności żydowskiej z Miastem Szczecin, która w czasach powojennych liczyła od kliku do kilkudziesięciu tysięcy osób i miała znaczący wpływ na rozwój miasta na wielu płaszczyznach. Wyraz temu daje między innymi wspomniana Adlojada, której zainteresowanie stale rośnie dzięki czemu wielokulturowy, wieloetniczny charakter Szczecina zaczyna być na nowo odkrywany.
Związek społeczności żydowskiej ze Szczecinem ma potwierdzenie we wciąż namacalnych miejscach pamięci jak np. lapidaria, nekropolie, budynek gimnazjum żydowskiego etc. oraz licznej prężnie funkcjonującej obecnie Gminy Żydowskiej. Powstaje coraz więcej inicjatyw, zabiegów aby pamięć o tej społeczności była w Szczecinie trwała. Wyraz temu może dać również przedmiotowe nawiązanie kontaktów partnerskich z Hajfą - miastem, które tak jak Szczecin jest miastem portowym, do którego wyemigrowała znaczna rzesza szczecinian
żydowskiego pochodzenia, zamieszkująca miasto Szczecin przez długi okres czasu w jego powojennej historii i wciąż utożsamiająca się ze Szczecinem. Kontakty partnerskie z Hajfą niewątpliwie mogłyby wymiernie oddziaływać na płaszczyznach społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, a także na szeroko pojętej wymianie turystycznej.
Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie stosownych kroków w celu nawiązania wzajemnych stosunków i współpracy na zasadach Miast Partnerskich pomiędzy miastem Szczecin a miastem Hajfa w Izraelu. Dwa piękne dwa godne siebie miasta portowe, które łączy wspólna historia.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Stankiewicz Robert Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Prezydenta Miasta Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 2018/04/19 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/04/05, odpowiedzialny/a: Edyta Sowińska, wprowadził/a: Edyta Sowińska, dnia: 2018/04/05 13:41:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Sowińska 2018/04/05 13:41:27 nowa pozycja