Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Dot. dodatku funkcyjnego za wychowawstwo

Numer: 2802
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/09/12

W związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 lipca 2008 r (I PZP 3/08) określenie "wychowawca klasy", użyte w &5 pkt2 lit.a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr22, poz 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałam w szkole (klasą), jak i nauczyciela , któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad odziałem w przedszkolu".
ale również w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 sierpnia 2008r (IV SA/Wr 197/08, LEX nr 518283) proszę o odniesienie się do tego orzecznictwa w kontekście odebrania nauczycielom przedszkoli i nauczycielom grup zerowych dodatku za wychowawstwo w naszej gminie. Dodam, że są przykłady, chociażby gmin ościennych gdzie taki dodatek jest wypłacany.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Pańka Urszula Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta 2018/10/03 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/09/12, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/09/12 08:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/09/12 08:11:09 nowa pozycja