Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2013/065
Nazwa zadania:
Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i działań akcentujących Światowy Dzień Wolontariatu oraz Europejski Rok Obywateli w ramach "Tygodnia Aktywności" w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 8 grudnia 2013 roku oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora.
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2013/10/17
Data decyzji:
2013/10/22

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Media Dizajn 9000.00
FUNDACJA Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 5425.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2013/09/26, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2014/05/05 11:10:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2014/05/05 11:10:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2013/10/23 14:06:12 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2013/09/26 12:47:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2013/09/26 12:46:43 nowa pozycja