Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MB/2013/002
Nazwa zadania:
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dzienni
Termin składania:
2012/12/18
Data decyzji:
2013/01/08

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Nasze Warszewo 58000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/11/27, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 11:09:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:09:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2013/01/08 12:45:38 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/11/27 11:11:37 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/11/27 08:19:38 nowa pozycja