Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BDO/MB/2018/070
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania:
2018/08/16
Data decyzji:
2018/09/18

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 0.00
Fundacja na Rzecz Oświaty i Integracji RÓWNAJMY SZANSĘ 758.00
Stowarzyszenie Polites 7740.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/07/25, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 10:54:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 10:54:48 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2018/09/25 14:02:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2018/07/25 08:55:47 nowa pozycja