Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2018/014
Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 573)
Termin składania:
2017/12/19
Data decyzji:
2017/12/27

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
2019 r.: Fundacja Sektor 3, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 180000.00
2018 r.: Fundacja Sektor 3, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 200000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/11/27, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2018/12/19 15:00:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2018/12/19 15:00:37 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2018/06/07 09:54:56 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2017/12/27 14:20:11 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2017/11/27 12:53:54 nowa pozycja