Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MB/2017/013
Nazwa zadania:
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegał na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy\osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata , wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane bedą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowanych do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mireszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja zajęć, wystaw, imprez okolicznościowych ( typu święto dzielnicy/osiedla) itp. Obiekt powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmn
Termin składania:
2017/01/13
Data decyzji:
2017/01/26

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie "Nasze Warszewo" 35000.00
Fundacja HUMANUM (B)est 15000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/12/22, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 10:58:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 10:58:49 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2017/01/26 09:23:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2016/12/22 09:14:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2016/12/22 08:46:32 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2016/12/22 08:36:55 nowa pozycja