Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75655209

Aktualna strona: 356453

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JG/2016/001
Nazwa zadania:"Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji"
Rodzaj zadania:w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania ofert:2015/12/10
Data decyzji:2015/12/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja SEKTOR 3, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie   185000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/JG/2016/001  [194 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin