Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2014/045
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego.
Rodzaj zadania:
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii
Termin składania:
2014/04/30
Data decyzji:
2014/05/26

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 204000.00
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej 190800.00
Toarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 184450.00
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy 18450.00
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie 93945.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 66783.00
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" 6857.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 33514.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/04/09, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 09:29:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 09:29:42 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2014/05/27 10:43:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2014/04/09 11:24:34 nowa pozycja