Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79412944

Aktualna strona: 381396

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2014/045
Nazwa zadania:Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego.
Rodzaj zadania:Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii
Termin składania ofert:2014/04/30
Data decyzji:2014/05/26

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze   204000.00  
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej   190800.00  
Toarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny   184450.00  
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy    18450.00  
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie   93945.00  
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   66783.00  
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ"   6857.00  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   33514.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/WE-A/2014/045  [100 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin