Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2014/031
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 19 maja do 25 maja 2014 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VIII.edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIII.edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art.4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2014/02/06
Data decyzji:
2014/02/12

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", Stowarzyszenie Media Dizajn, Fundacja SEKTOR 3 95000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/01/16, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2014/05/05 11:15:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2014/05/05 11:15:54 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/02/13 08:27:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/01/16 13:37:33 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/01/16 12:42:52 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/01/16 12:42:22 nowa pozycja