Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80307771

Aktualna strona: 388069

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JG/2014/031
Nazwa zadania:"Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 19 maja do 25 maja 2014 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VIII.edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIII.edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP
Rodzaj zadania:działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art.4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania ofert:2014/02/06
Data decyzji:2014/02/12

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", Stowarzyszenie Media Dizajn, Fundacja SEKTOR 3   95000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/JG/2014/031  [85 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin