Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79640984

Aktualna strona: 383233

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2015/049
Nazwa zadania:Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego.
Rodzaj zadania:Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii
Termin składania ofert:2015/05/29
Data decyzji:2015/06/11

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie   4000.00  
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" UNP: 35286   8000.00  
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"   7285.00  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodnopomorski Oddział regionalny UNP: 35479    21300.00  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   5133.00  
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej UNP; 35435   212500.00  
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie UNP: 35469   81945.00  
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" UNP: 35270   4000.00  
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska HUFIEC ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ   40150.00  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodnopomorski Oddział regionalny UNP: 35480   187000.00  
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie UNP: 35471   37950.00  
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej UNP: 35434   127500.00  
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie UNP: 35473   21675.00  
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie UNP: 35470   7900.00  
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   70357.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/WE-A/2015/049  [96 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin