Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MB/2018/008
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.
Termin składania:
2017/12/08
Data decyzji:
2018/01/12

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT 12000.00
KK Wilki Morskie 9070.00
Stowarzyszenie Media Dizajn 41600.00
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT 12000.00
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 25800.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2018/01/12, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 10:55:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 10:55:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2018/01/12 13:09:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2017/11/16 10:15:34 nowa pozycja