Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/SP/2019/023
Nazwa zadania:
Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2019/01/17
Data decyzji:
2019/02/21

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Rodzin i i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA 34500.00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R Śródmiescie 5000.00
Stowarzyszenie Amazonek AGATA 15000.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 15000.00
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 14610.00
Fundacja na Rzecz Oświaty i Integracji RÓWNAJMY SZANSĘ 0.00
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi A TO MY 5000.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 12700.00
Stowarzyszenie P.O.M.O.C. 8000.00
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży KROK 5000.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 18700.00
Fundacja Jandrzejówka 8100.00
Stowarzyszenie ACADEMIA na rzecz Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych oraz Kreowania i Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Studentów 7050.00
Klub Sportowy Inwalidów "START" 0.00
Uczniowski Klub Sportowy ISKIERKA UNP 1213 2000.00
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków Koło Odra Bałtyk 20000.00
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych 33000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "RODZINA" 24480.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 21500.00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyaciół Osób Mniejszych Szans WIĘŹ 14160.00
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym 8000.00
Krajowe Towarzystwo Autyzmu 13500.00
Fundacja Promocja Zdrowia 15600.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie 55000.00
Fundacja Z Dystansem 0.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom 18000.00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnopsprawnych Intelektualnie - PRAWOBRZEŻE SZCZECIN 14600.00
Uczniowski Klub Sportowy ISKIERKA UNP 1212 0.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/12/27, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2019/02/21 10:34:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2019/02/21 10:34:13 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2018/12/27 15:19:50 nowa pozycja