Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/MB/2018/053
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.
Termin składania:
2018/03/09
Data decyzji:
2018/03/29

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Szansa dla Niewidomych 0.00
Fundacja Szansa dla Niewidomych 0.00
Klub Koszykówki "Wilki Morskie" 8900.00
Stowarzyszenie Nowy Koliber 10000.00
Stowarzyszenie Chór Collegium Maiorum ZUT w Szczecinie 5800.00
Klub Sportowy Inwalidów "START" 39000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/03/29, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2018/03/29 07:59:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Borzuchowska 2018/03/29 07:59:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2018/02/14 13:45:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2018/02/14 13:40:52 nowa pozycja