Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/SP/2015/021
Nazwa zadania:
1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych,2) Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin,3) Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2015/01/08
Data decyzji:
2015/01/29
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2014/12/17, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2015/01/29 14:23:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2020/06/26 14:34:56 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2015/01/29 14:23:44 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2014/12/17 15:38:14 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2014/12/17 15:37:53 nowa pozycja