Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BOP/MB/2017/001
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania:
2016/12/30
Data decyzji:
2017/01/19

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 75000.00
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT 10000.00
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 25000.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 11500.00
Stowarzyszenie Media Dizajn 27400.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 11900.00
Stowarzyszenie Chór Collegium Maiorum ZUT w Szczecinie 15100.00
Fundacja Rozwoju i Wsparcia "FRIW" 22618.00
Fundacja Artmosphere 48000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/11/29, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2017/01/20 13:44:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Borzuchowska 2017/01/20 13:44:25 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2016/11/29 09:20:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2016/11/29 09:15:13 nowa pozycja