Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80341252

Aktualna strona: 484814

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/MB/2017/001
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania ofert:2016/12/30
Data decyzji:2017/01/19

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych   75000.00  
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT   10000.00  
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej   25000.00  
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie   11500.00  
Stowarzyszenie Media Dizajn   27400.00  
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie   11900.00  
Stowarzyszenie Chór Collegium Maiorum ZUT w Szczecinie   15100.00  
Fundacja Rozwoju i Wsparcia "FRIW"   22618.00  
Fundacja Artmosphere   48000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/MB/2017/001  [148 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin