Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352181

Aktualna strona: 485007

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BDO/MB/2019/046
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania ofert:2019/05/29
Data decyzji:2019/06/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość   22760.00  
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej   34300.00  
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych   600.00  
Młodzieżowy Klub Strzelecki KALIBER   3200.00  
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej   32400.00  
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość   5000.00  
Stowarzyszenie Polites   13680.00  
Lista załączników:
typ pliku  Poprzednia wersja „Oferty realizacji zadania publicznego” (BDO-10) - aktualna wersja dla konkursu nr BDO/MB/2019/046  [285 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  BD0/MB/2019/046  [155 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin