Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:
BDO/ID/2020/003
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 29 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania:
2019/12/12
Data decyzji:
2020/01/27

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Konie i Natura 85000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/11/21, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2020/01/27 10:40:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2020/07/30 10:22:53 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/01/27 10:40:47 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2019/11/29 15:21:11 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2019/11/21 13:11:57 nowa pozycja